رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

یک گروه حفاظت از محیط زیست در هلند تصمیم گرفتند تا با اقدامی از رسیدن زباله های پلاستیکی به اقیانوس جلوگیری نمایند. این محققان سد(دیواره) بزرگی از حباب را ایجاد کردند که زباله های پلاستیکی روی سطح آب شناور شده و وارد اقیانوس نشود.

این فناوری ضمن جلوگیری از ورود زباله های پلاستیکی به اقیانوس باعث به دام افتادن و یا آسیب به آبزیان و ماهی ها نمی شود در حالی که راه کار های قبلی برای به دام اندازی زباله های پلاستیکی، باعث آسیب به این جانوران می شد.

سالانه میلیون ها تن زباله پلاستیکی وارد دریاها و اقیانوس ها می شود که باعث آلودگی محیط زیست، از بین رفتن آبزیان و خطر ایجاد میکروپلاستیک ها در چرخه غذایی انسان ها شده که فعالان و محققان حوزه محیط زیست در تلاشند تا با ایجاد راهکارهایی ضمن آگاهی بخشی به عموم جامعه نسبت به این معضل، با ایجاد روش هایی این زباله ها را جمع آوری نمایند.

کد خبر: 034

تاریخ انتشار:   13 دی 1401

دسته بندی: نوآوری

تحریریه پایگاه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

منبع خبر: World Economic Forum

 

All rights reserved © 2024 IdeaPatent