رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

در حالی که یک ربات انسان نما ممکن است در نهایت با سرعت 5-6 کیلومتر در ساعت راه برود و چیزی حدود 20 کیلوگرم بار حمل کند، evoBOT با دو چرخ خود متعادل کننده می تواند این کار را با سرعت 60 کیلومتر در ساعت با بلند کردن وزن تا 75 کیلوگرم در بازوهای خود قفل شونده انجام دهد.

این ربات منحصر به فرد می‌ تواند به راحتی از شیب‌ های 45 درجه حتی در زمین ‌های ناهموار با چابکی و سرعت شگفت ‌انگیزی حرکت کند و به اطراف بچرخد و حتی اگر به دلایلی سقوط کند، می تواند به سرعت و به راحتی دوباره بلند شود. همچنین این ربات به سیستم ترمز اضطراری مجهز است که از برخورد آن با موانع احتمالی جلوگیری می کند.

انعطاف پذیری خارق العاده ربات evoBOT اجازه می ‌دهند تا اشیاء را مستقیما در هوا و بدون وارونه کردن، به سمت عقب یا جلو بلند کند.

عملکرد جالب این ربات را در ویدئو بالا از دست ندهید.

کد خبر: 089

تاریخ انتشار14 آبان 1402

دسته بندی: اختراع، نوآوری

تحریریه پایگاه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

منبع خبر: fraunhofer

       

 

All rights reserved © 2024 IdeaPatent